Te laat...

Volgende tips kunnen u helpen als u denkt het slachtoffer te zijn geworden van malware:

  • Sluit het browservenster met de verdachte link, het besmette bestand of het ongevraagde programma zo snel mogelijk.
  • Schakel uw internetverbinding uit en log u nergens in met dit toestel zolang u er niet zeker van bent dat uw computer virusvrij is.
  • Ontkoppel externe harde schijven zo snel mogelijk om te voorkomen dat uw data ‘gegijzeld’ zouden kunnen worden.
  • Voer een virusscan uit met een betrouwbaar en up to date antivirusprogramma.
  • Contacteer uw bank als u denkt dat uw bancaire codes niet meer veilig zijn.
    • Indien u als professionele gebruiker uw betalingen uitvoert via Isabel, dient u - naast uw bank - ook Isabel te verwittigen.
  • Hou zoveel mogelijk informatie bij om uw computerhersteller bij te staan bij de herstelling. Doe echter geen bestanden of links meer open.
  • Indien u effectief fraude vaststelt (bv. via uw uitgavenoverzicht), contacteer dan ook de politie en bezorg uw bank een kopie van het proces-verbaal.