Voorkom phishingfraude: geef nooit persoonlijke informatie en codes voor internetbankieren door

31 juli 2013

In de eerste helft van dit jaar zijn er 838 gevallen van fraude met internetbankieren geteld. Deze gevallen zijn goed voor een bedrag van 2,7 miljoen EUR. Het gaat hier vooral om phishingfraude. Febelfin heeft begin juli nog een YouTube video ‘See how easily freaks can take over your life’ gelanceerd om de veiligheidstips voor internetbankieren onder de aandacht te brengen. De video werd intussen al om en bij het half miljoen keer bekeken.

Het gros van deze fraudes zijn gevallen van phishing. Bij deze fraudetechniek sturen fraudeurs de klanten eerst e-mails – zogezegd in naam van de bank – en vragen hen om een aantal gegevens, waaronder hun telefoonnummer, in te vullen op een website of in een bijlage. Vervolgens nemen de fraudeurs telefonisch contact op, geven zich uit voor een medewerker van de bank en vragen om de response code door te geven die op het scherm van de kaartlezer verschijnt. Met deze informatie zal de fraudeur op een onrechtmatige manier geld overschrijven van de rekening van de klant. De YouTube video van Febelfin maant klanten aan om nooit bancaire gegevens te delen, ook niet via telefoon.

Toename fraudegevallen

De toename van de phishingfraudes doet het aantal gevallen van fraude bij het internetbankieren toenemen in volume en in aantal. Eind juni van dit jaar stond de teller op 838 fraudegevallen. Daarbij werd netto een totaalbedrag van 2,7 miljoen EUR ontvreemd. Over het hele jaar 2012 werd bij 1003 fraudegevallen bijna 3 miljoen EUR buitgemaakt.

Q: kwartaal

Veiligheidstips

Wie bankiert via internet, moet weten dat een bank haar klanten nooit telefonisch of via e-mail om codes voor internetbankieren, zoals de response code, zal vragen! Als die vraag wel gesteld wordt, weet dan dat er fraudeurs aan de lijn hangen en dat u niet op hun vraag mag ingaan.

Niet enkel de financiële instellingen, maar ook hun klanten moeten dus de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en voorzichtigheid aan de dag leggen om fraude bij internetbankieren tegen te gaan.

Febelfin geeft enkele tips om veilig bankieren via internet:

• Ga niet in op telefonische contacten of e-mailcontacten waarbij iemand u vraagt naar uw response code. Uw bank vraagt dit nooit!

• Zet een elektronische handtekening (response code) enkel voor een opdracht die u verwacht of zelf hebt gevraagd.

• Zet bij twijfel de transactie onmiddellijk stop en neem contact op met uw bank, zeker wanneer het scenario om te ondertekenen afwijkt van het normale scenario. Alle banken beschikken over een contactpunt waar u terecht kunt met vragen over internetbankieren. De contactgegevens vindt u op de website van de bank.

• Controleer uw rekeninguittreksels regelmatig.

• Beveilig uw computer voldoende (o.a. via een up-to-date antivirusscanner en een goed beveiligde WIFI-verbinding). Meer tips kunt u op www.safeinternetbanking.be en op de websites van de financiële instellingen terugvinden.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van Febelfin (02 507 68 31 – pr@febelfin.be).

Meer over: