Veilig internetbankieren: wees en blijf waakzaam

26/09/2011

 

Veilig internetbankieren: wees en blijf waakzaam

Febelfin werkt op het vlak van veilig internetbankieren nauw samen met de Belgische toezichthouder - de Nationale Bank van België - en de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie. Uit dit overleg blijkt dat de ‘aanvallen’ op internetbankieren, waarover Febelfin heeft bericht op 18 augustus laatstleden, blijven aanhouden. De financiële sector blijft dan ook alerten herinnert de consument aan veiligheidstips. Deze tips hebben enerzijds betrekking op de beveiliging van de computer en anderzijds op de waakzaamheid die de consumentaan de dag moet leggen bij het uitvoeren van transacties tijdens een sessie internetbankieren. Indien de consument een verdachte transactie opmerkt of zijn sessie internetbankieren plots anders verloopt, kan hij best zijn sessie afsluiten en zijn financiële instelling contacteren.

Dit bericht kadert in navolging van eerdere berichtgeving (cfr. Febelfin persbericht van 18 augustus laatsleden) over een zekere toename van het aantal fraudegevallen via internetbankieren. Deze fraude wordt mogelijk gemaakt doordat virussen zich op de computer van de consument kunnen nestelen.

Fraude beperkt ten aanzien van aantal sessies en gebruikers

Het aantal fraudegevallen maakt in België een verwaarloosbaar percentage uit van het totale aantal internetbankingsessies en - gebruikers. In 2009 ging het over 3 fraudegevallen op een totaal van bijna 425 miljoen sessies die werden uitgevoerd door 6,5 miljoen gebruikers. In 2010 werd slechts 1 fraudegeval waargenomen zonder enige schade op een totaal van om en bij de 500 miljoen sessies door ruim 7 miljoen gebruikers.

Veiligheidstips voor consumenten

De Belgische financiële instellingen treffen onafgebroken heel wat maatregelen om de veiligheid van hun internetbankingsystemen te garanderen en de privacy van de gebruikers ervan te beschermen. De veiligheid van internetbankieren kan echter enkel gegarandeerd worden in samenwerking met de gebruiker.

Ook de gebruiker dient bijgevolg de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen om zijn elektronische betalingen in alle veiligheid te laten verlopen. De fraudegevallen tonen aan dat de oplettendheid van de gebruiker bij het ondertekenen van zijn transacties cruciaal is, naast een goede beveiliging van de pc (up-to-date virusscanner).

Het is ondermeer van groot belang dat de consument bij het internetbankieren:

• enkel een elektronische handtekening plaatst voor een opdracht die hij verwacht of zelf heeft gevraagd1;

• voor elke opdracht of verrichting de juiste2 handtekening plaatst;

• bij twijfel onmiddellijk de transactie stopt en zijn bank contacteert, zeker in geval het scenario om te ondertekenen afwijkt van het normale scenario. Alle banken beschikken over een contactpunt waar de klant terecht kan met zijn vragen over internetbankieren. De contactgegevens vindt hij op de website van zijn bank;

• zijn rekeningstand regelmatig controleert.

Indien de consument een verdachte transactie opmerkt of zijn sessie internetbankieren plots anders verloopt, kan hij best zijn sessie afsluiten en zijn financiële instelling contacteren.

Voor meer veiligheidstips kan de consument terecht op de website van zijn financiële instelling. Ook Febelfin heeft op haar site onder het onderdeel “Veilig internetbankieren” een aantal beveiligingstips uitgeschreven die de consument hierbij kunnen helpen3

Vergoeding

De Belgische financiële instellingen vergoeden de consumenten, tenzij een grondig onderzoek grove nalatigheid zou aantonen.

 

1 Internetcriminelen proberen consumenten bij het internetbankieren te misleiden om frauduleuze overschrijvingen te verrichten. Via een pop-up (een venster dat zich opent op het scherm) wordt de consument tijdens het internetbankieren bijvoorbeeld onverwacht gevraagd om bepaalde codes in te voeren, te herhalen en/of elektronisch te ondertekenen. Vaak onder het mom van een extra beveiligingscontrole of een speciale verrichting met dringend karakter. Hiermee tekent de consument echter nietsvermoedend een frauduleuze overschrijving. Het is dus van belang dat de consument enkel elektronisch een handtekening plaatst bij een opdracht of verrichting die hij verwacht of zelf heeft gevraagd.

2 De meeste banken maken gebruik van verschillende manieren om een opdracht of verrichting elektronisch te handtekenen. Ieder verzoek om een handtekening te plaatsen dat afwijkt van het normale patroon is verdacht. Het is dus van belang dat de consument voor elke opdracht of verrichting de juiste handtekening gebruikt.

3 Zie http://www.febelfin.be/febelfin/nl/Veilig_internetbankieren/

 

 

Meer over: