Wat kunt u doen?

Enkele nuttige tips ter beveiliging die u zelf kan toepassen: 

In de selfbank

 • Gebruik uw vrije hand om het klavier af te schermen bij het intikken van de geheime code.
 • Tik nooit uw geheime code in op vraag van iemand anders.
 • Zorg ervoor dat niemand over uw schouder kan meekijken door een comfortabele afstand tussen uzelf en andere wachtenden te creëren wanneer u een verrichting uitvoert.
 • Hoedt u voor al te behulpzame personen wanneer u geld afhaalt. Het kan immers zijn dat zij met een list uw bankkaart proberen te ontfutselen.
 • Neem onmiddellijk contact op met Card Stop via het nummer 070 344 344 in geval van verlies, diefstal of ander voorval (bijvoorbeeld wanneer de bankkaart ingeslikt is door de geldautomaat). Het is aangeraden dat u zelf het nummer én gesprek voert.

Algemeen met uw betaalkaarten

 • Zorg ervoor dat uw geheime code geheim blijft.
  • Deel uw geheime code aan niemand mee.
  • Noteer uw geheime code niet op uw kaart, noch op een document dat bij uw kaart bewaard wordt.
  • Kies geen makkelijk herkenbare code (zoals een geboortedatum of opeenvolgende cijfers).
 • Bewaar uw bankkaart op een veilige plaats.