En wat als het misloopt?

Indien u het slachtoffer bent geworden van shoulder surfing, wordt u - behoudens een franchise van 50 EUR - vergoed door uw financiële instelling, tenzij u bedrieglijk hebt gehandeld of zich grof nalatig hebt gedragen. 

Grove nalatigheid, wat is dat?

Volgende gevallen vallen onder de categorie "grove nalatigheid":

  • Het noteren van de geheime code op de kaart of op een document dat bij de kaart bewaard wordt.
  • Het niet onmiddellijk verwittigen van Card Stop zodra het verlies of diefstal van de bankkaart is vastgesteld.

Naast deze twee voorbeelden van grove nalatigheid die in de wet vermeld staan, kunnen ook andere feiten of gedragingen van de klant als grove nalatigheid beschouwd worden. Deze beoordeling gebeurt in het licht van het geheel van de feitelijke omstandigheden.