Pamela Renders aan het woord over shoulder surfing in Telefacts Crime

27/10/2011