Opgepast voor 'boiler room' fraude !

17/12/2014

Wie belegt, weet dat waakzaamheid geboden is. Het gevaar van financiële fraude is inderdaad altijd aanwezig. Onlangs heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de Belgische consumenten gewaarschuwd voor de onwettige beleggingsdiensten die ‘boiler rooms’ aanbieden.

Wat is ‘boiler room’ fraude ?

In de financiële wereld wordt ‘boiler room’ – het ketelruim in het Nederlands – gebruikt als aanduiding van een vorm van fraude waarbij beleggers weinig gekende en meestal fictieve aandelen zonder waarde krijgen aangeboden. Ook wordt gebruik gemaakt van exotische financiële producten om beleggers te lokken. Zowel particulieren als ondernemingen
(zogenaamde ‘suckers’) kunnen daarvan het slachtoffer zijn.

Om niet verdacht over te komen, gaan de daders te werk via een website, professioneel ogende formulieren en valse kantoren. Ze doen zich inderdaad voor als erkende dienstenverstrekkers en verwijzen, indien nodig, naar een volledig vervalste internetpagina. Die nepinstellingen zijn in België echter niet erkend als beleggingsonderneming of kredietinstelling en hebben dus niet het recht om hier beleggingsdiensten aan te bieden.

Werkwijze

Doorgaans nemen de daders telefonisch contact met hun slachtoffers. Ze proberen hen te overhalen tot een eerste belegging voor een beperkt bedrag die al snel rendabel blijkt. Daarna worden van de slachtoffers telkens grotere bedragen gevraagd, die echter niets opbrengen. Als het slachtoffer zijn geld terug wil wegens het gebrek aan opbrengst, wordt hem gevraagd nog meer geld te storten. De daders schrikken er trouwens niet voor terug om hun slachtoffer onder grote druk te zetten (vandaar de term ‘boiler room’).

Tips

Bij twijfel is het beter het contact te verbreken en niet in te gaan op een dergelijk aanbod van financiële diensten. Doe vooral geen impulsieve geldoverschrijvingen.

In elk geval moet de mogelijkheid bestaan om informatie te vinden over die belegging via een andere bron dan de instelling die u contacteert. Op de website van de FSMA staat een lijst van instellingen waarbij u gevaar loopt voor ‘boiler room’ fraude.

In 2014 waarschuwde de FSMA het publiek voor 16 privé-ondernemingen die van ‘boiler room’  fraude worden verdacht.  Dat is zeven meer dan in 2013. De FSMA raadt ook aan om rekening te houden met de waarschuwingen van buitenlandse toezichthouders.

Om na te gaan of de transacties die u worden aangeboden, stroken met de financiële regelgeving, kunt u contact nemen met de FSMA of gebruik maken van de zoekfunctie op haar website.

 

Meer over: