Fraudegevallen internetbankieren dalen sterk

30 januari 2015

85% minder fraudegevallen maar waakzaamheid blijft geboden

In 2014 vonden 277 fraudegevallen met internetbankieren plaats. Daarbij kon een totaal bedrag van ongeveer 650.000 EUR worden buit gemaakt. Deze cijfers liggen een stuk lager dan die van vorig jaar: in 2013 werden bijna 1.800 fraudegevallen genoteerd, goed voor een bedrag van meer dan 5 miljoen EUR.   

De daling van het aantal fraudegevallen mag echter geenzins leiden tot een verslapping van de aandacht voor veilig internetbankieren.

Febelfin blijft dan ook een pleitbezorger van een goede samenwerking tussen alle partijen op het terrein (financiële sector, overheden, politie, partners uit andere economische segmenten …) en een blijvende inzet om een constructieve bijdrage te leveren aan alle initiatieven en beleidsmaatregelen die worden genomen op het vlak van cybersecurity. 

Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder bij Febelfin: “In 2014 werden bijna 85% minder fraudegevallen genoteerd dan in 2013. We merken dat de consument een verhoogde waakzaamheid aan de dag legt. De verschillende sensibiliseringscampagnes die we de voorbije jaren hebben gelanceerd, werpen dan ook hun vruchten af. Dat wil echter niet zeggen dat de financiële sector op zijn lauweren rust.”

Fraudegevallen dalen

In 2014 werden 277 fraudegevallen genoteerd voor een nettobedrag van 653.082 EUR. Tegenover een jaar eerder kan een terugval vastgesteld worden van quasi 85%. Toen vonden er nog 1.772 fraudegevallen plaats met een buitgemaakt bedrag van meer dan 5 miljoen EUR.

Phishing

Fraudeurs blijven zich voornamelijk toespitsen op phishing. Gebruikers van internetbankieren worden via deze fraudevorm telefonisch en/of per e-mail naar hun codes voor internetbankieren gevraagd. Wanneer ze deze codes doorgeven, geven ze de fraudeurs eigenlijk toegang tot hun rekening.

Consument is waakzamer

De daling van het aantal fraudegevallen is te danken aan een combinatie van verschillende factoren, waaronder de verhoogde waakzaamheid van de consument. Hij gaat bewuster om met de beveiliging van zijn computer en met de bescherming van zijn persoonlijke gegevens en codes.

De verschillende sensibiliseringscampagnes die Febelfin en de banken de voorbije jaren hebben gelanceerd, werpen dan ook hun vruchten af.

Deze campagnes zijn terug te vinden op www.safeinternetbanking.be.

Geldezels veroordeeld

Ook de aangehouden inspanningen van alle partijen op het terrein om de fraude terug te dringen blijken een belangrijke schakel.

De correctionele rechtbank heeft recentelijk nog een bende veroordeeld die zich schuldig had gemaakt aan phishing. Ze onfrutselden vertrouwelijke bankgegevens bij hun slachtoffers en sluisden het geld op die rekeningen door naar rekeningen van zogenaamde geldezels. Deze laatsten doen dienst als tussenpersoon voor de fraudeurs.

Ook geldezels maken zich schuldig aan fraude wanneer zij hun bankrekening “lenen” aan fraudeurs. Bij veroordeling staan hen dan ook cel-of werkstraffen te wachten.

Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder bij Febelfin: “Het is bemoedigend om te constateren dat blijvende waakzaamheid en een goede samenwerking tussen de verschillende partijen op het terrein zich een sterk wapen in de strijd tegen fraude tonen.”

 

Vijf vuistregels om veilig te bankieren

  • Ga niet in op vragen om uw persoonlijke gegevens en codes door te geven via de telefoon, e-mail of internet. De bank zal u dit nooit vragen.
  • Zet bij twijfel de transactie onmiddellijk stop en contacteer de bank. Doe dit zeker wanneer het scenario om te ondertekenen afwijkt van het normale scenario: bv. als u een elektronische handtekening moet plaatsen voor een opdracht die u niet verwacht of zelf hebt gevraagd. Alle banken beschikken over een contactpunt waar u terecht kunt met vragen over internetbankieren. De gegevens vindt u op de website van de bank.
  • Beveilig uw computer voldoende (o.a. via een up-to-date antivirusscanner en een goed beveiligde WIFI-verbinding).
  • Surf niet naar internetbankingwebsites via een hyperlink in een e-mail.
  • Controleer uw rekeninguittreksels regelmatig.

Meer informatie

Meer informatie over veilig internetbankieren vindt u op www.safeinternetbanking.be.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (im@febelfin.be), op het centrale persnummer 02 507 68 31.

Meer over: