Fraude met internetbankieren steeg in 2013 maar nam af in het laatste kwartaal

10/02/2014

Morgen, 11 februari 2014, vindt de jaarlijkse, internationale Safer Internet Day plaats. Febelfin wil deze gelegenheid aangrijpen om het veilig internetbankieren nogmaals onder de aandacht te brengen.

Boodschap "Deel nooit bancaire codes" werpt vruchten af

In 2013 werden 1.772 fraudegevallen met internetbankieren genoteerd. Tegenover een jaar eerder is dat een stijging van ongeveer 70%. In het laatste kwartaal van 2013 kent het aantal fraudegevallen echter een sterke daling.

Dit wijst er mogelijks op dat de boodschap “Deel nooit bancaire codes, niet via telefoon, noch via e-mail” die in elke safe internetbanking communicatiecampagne van Febelfin en haar leden centraal staat, zijn vruchten begint af te werpen.

Febelfin kan deze daling tijdens het laatste kwartaal alleen maar toejuichen en zal haar maatschappelijke strijd tegen fraude blijven verderzetten samen met haar leden. Zij wil er ook op wijzen dat internetbankieren een veilige manier is en blijft om snel en gemakkelijk te bankieren.

Fraudecijfers in detail

In 2013 werden er 1.772 fraudegevallen met internetbankieren genoteerd waarbij een netto [1] totaalbedrag van 5,17 miljoen EUR werd ontvreemd. In 2012 waren dat 1003 gevallen voor een netto totaalbedrag van bijna 3 miljoen EUR.

Bijna alle fraudegevallen zijn toe te schrijven aan phishing, een techniek waarbij fraudeurs contact opnemen met hun potentiële slachtoffer en diens persoonlijke gegevens en bancaire codes trachten te bemachtigen. Deze vorm van fraude kan gemakkelijk voorkomen worden door één gouden regel na te leven: geef nooit bancaire codes door, noch via e-mail, noch via telefoon.

   

In de laatste maanden van 2013 merken we een sterke daling van het aantal fraudegevallen op. De kwartaalcijfers voor 2013 liggen dan ook het laagst in het vierde kwartaal van 2013. Dezelfde tendens laat zich noteren voor het totale nettoverlies.

Internetbankieren is en blijft veilig

In 2012 hebben de Belgische consumenten zich meer dan 434 miljoen keer aangemeld via hun e-bankingsysteem. In vergelijking daarmee blijft het aantal fraudegevallen relatief beperkt. We spreken van ongeveer 1 fraudegeval op elke 250.000 aangemelde gebruikers.

Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin: “We moeten er niet aan twijfelen: internetbankieren is en blijft een veilige manier om uw bankzaken te regelen. Wel is het zo dat iedereen er correct en bewust mee moet omgaan. Dit geldt voor zowel banken als consumenten. Indien we de handen in elkaar slaan, staan we samen sterk om fraudeurs tegen te houden.”

Eén gouden regel

Veilig internetbankieren is een verantwoordelijkheid van iedereen. De financiële instellingen doen er alles aan om hun systemen voor internetbankieren zo veilig mogelijk te houden. Zij werken samen met de toezichthouders en de politie om de fraude met internetbankieren zo efficiënt mogelijk in te dijken. Ook de consumenten kunnen echter hun steentje bijdragen.

Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin: “Door het naleven van één gouden regel kunnen we phishingfraude gemakkelijk voorkomen: geef nooit bancaire codes door, noch via e-mail, noch via telefoon. De codes op uw kaartlezer (of token) zijn zoals de PIN-code van uw bankkaart: ze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Als iemand u dit vraagt, ga er niet op in en contacteer zo snel mogelijk uw bank.”

Sensibilisering

Via verschillende kanalen trachten Febelfin en haar leden te informeren en sensibiliseren:

Febelfin en haar leden blijven deze sensibiliseringsacties continu verderzetten.

Meer informatie

Op de website www.safeinternetbanking.be staat meer informatie over veilig internetbankieren, over de verschillende fraudetechnieken, over tips & tricks om fraudeurs op afstand te houden,…

Meer informatie kan eveneens verkregen worden bij Bob De Leersnyder, woordvoerder van Febelfin (02 507 68 31 – bd@febelfin.be).


[1] Het nettoverlies is het fraudebedrag dat niet gerecupereerd kan worden van de fraudeurs. Het betreft het werkelijk geleden verlies.

Meer over: