Fraude via internetbankieren stijgt tijdens eerste zes maanden van 2018

13 september 2018

Febelfin roept iedereen op om zijn bancaire codes niet te delen via e-mail, telefoon of sociale media

In de eerste zes maanden van 2018 vonden 2.650 fraudes via internetbankieren plaats. Bijna altijd maakten de fraudeurs gebruik van phishing: ze “visten” naar de bancaire codes van de consument om geld te kunnen stelen van diens rekening.

Febelfin roept burgers op om hun bancaire codes nooit mee te delen via e-mail, telefoon of sociale media. Zo hebben zij zélf de sleutels in handen om zich te beschermen tegen phishing.

Febelfin wijst erop dat de Belgische financiële sector op permanente basis investeert om de veiligheid van het betaalverkeer te garanderen en phishing een halt toe te roepen. Zo hebben de banken detectiesystemen om phishingpogingen tijdig op te sporen en laten ze phishingwebsites blokkeren van zodra ze het bestaan ervan kennen.

Phishing grote boosdoener

Tijdens de eerste zes maanden van 2018 vonden in totaal 2.650 gevallen van fraude via internetbankieren plaats. Deze fraudegevallen hebben geleid tot een verlies van ongeveer 3,8 miljoen EUR. 

Deze fraudegevallen blijven hoofdzakelijk toe te schrijven aan phishing. De voorbije maanden laat zich een verhoogde intensiteit opmerken van phishingaanvallen, en dit gericht naar klanten van meerdere banken. Hierdoor worden de mailboxen van consumenten vaak dagelijks overspoeld door phishingberichten.

Phishing in detail

Bij phishing sturen fraudeurs een bericht in naam van een bank of een andere organisatie (politie, federale overheidsdienst, …) om het vertrouwen van hun slachtoffer te winnen. In dat bericht staat een link die leidt naar een valse website. Daar moet het slachtoffer zijn bancaire codes ingeven.

Dat kunnen de codes of paswoorden zijn waarmee hij aanmeldt om te internetbankieren en zijn betalingen ondertekent, maar ook de cijferreeks die bij internetbankieren door zijn kaartlezer wordt gegenereerd of de pincode van zijn bankkaart.

Met deze codes kunnen fraudeurs inloggen op de internetbanking website van de bank en zo frauduleuze betalingen invoeren en ondertekenen.

Fraudeurs zijn inventief. Ze gebruiken verschillende communicatiemiddelen: e-mail,  telefoon, SMS of sociale media. In dat laatste geval sturen ze bijvoorbeeld - in naam van warenhuizen en winkelcentra - berichten uit met daarin grote kortingen of wedstrijden. Of ze misbruiken online zoekertjes. Verkopers op onder meer tweedehandssites worden daarbij gecontacteerd door “geïnteresseerde kopers”. Via een link in een social media bericht worden ze naar een valse website gelokt waar ze hun bancaire gegevens moeten ingeven.

Actieplan tegen phishing

Door de toenemende professionalisering van zowel de phishingberichten als de onderliggende phishingwebsites wordt het steeds minder evident voor een consument om phishing te herkennen.   

Toch is er één basiskenmerk waarmee phishing kan worden “ontmaskerd”: elk bericht - of het nu een e-mail, SMS of social media bericht betreft - die via een link doorverwijst naar een site om codes door te geven is frauduleus.

De voornaamste tip om niet in de val van de fraudeur te trappen, is en blijft dan ook: deel nooit bancaire codes via e-mail, telefoon of sociale media en stuur nooit bankkaarten op. Een bank vraagt nooit zelf naar de pincode van haar klanten of naar hun codes voor internetbankieren.

Burgers die willen internetbankieren moeten dan ook steeds zelf naar de bankwebsite surfen en nooit doorklikken via een ontvangen bericht.

Wie denkt een phishingbericht te hebben ontvangen, kan dat doorsturen naar zijn bank via phishing@domeinnaam-van-de-bank.be (of.com) en naar verdacht@safeonweb.be, het meldpunt van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Wie effectief het slachtoffer is geworden van fraude via internetbankieren, neemt best zo snel mogelijk contact op met zijn bank en Card Stop (via het nummer 070 344 344) om zijn bankkaart en/of rekening te laten blokkeren. 

Meer informatie

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, via press@febelfin.be of op het centrale persnummer 02 507 68 31. 

Alle uitleg over de verschillende fraudetechnieken vindt u op www.safeinternetbanking.be.

Meer over: