Fraude internetbankieren stabiel in 2015, maar bankkaart phishing recent in opmars

22/02/2016

Het aantal fraudegevallen met internetbankieren is stabiel gebleven vergeleken met 2014. Febelfin roept op om waakzaam te blijven voor de vele verschillende fraudetechnieken en waarschuwt ook voor een nieuw type fraude: bankkaart phishing.

Bekijk hier ons filmpje over bankkaart phishing.

Aantal fraudegevallen blijft stabiel

In 2015 vonden er 283 fraudegevallen via internetbankieren plaats, tegenover 277 fraudegevallen in 2014. Het totale buitgemaakte bedrag bedroeg 1.018.000 EUR t.o.v. 653.082 EUR in 2014.

Opvallend is dat fraudeurs zich in 2015 ook meer richtten tot professionelen (via malware). Op deze manier kunnen ze in principe grotere fraudesommen buitmaken. Dit werd duidelijk in het tweede kwartaal van 2015, waarin fraudeurs in totaal maar liefst 538.899 EUR buitmaakten over slechts 57 gevallen. Deze tendens verzwakte echter in de tweede helft van 2015.

Febelfin roept op om waakzaam te blijven: open geen verdachte e-mails, ga niet in op ongewone telefoonverzoeken en voer alleen op eigen initiatief je paswoord of response code in op je kaartlezer (of ander beveiligingsapparaat).

Bankkaart phishing: laat je niet vangen!

Fraudeurs worden steeds inventiever in hun technieken om geld te ontfutselen. Dit doen ze sinds kort via een nieuwe fraudetechniek: bankkaart phishing.

Bij dit type fraude proberen fraudeurs rechtstreeks de bankkaart en bijhorende geheime codes van de consument te bemachtigen. Zo wordt deze laatste bijvoorbeeld via e-mail of sms gevraagd om zijn bankkaart te vervangen. De bankkaart moet hij naar een bepaald adres verzenden en de geheime code ingeven op een website, die uiteraard vals is. Met zowel de bankkaart als de bijhorende code in handen kunnen fraudeurs gemakkelijk geld stelen.

Belangrijk om weten is dat een bank nooit vraagt naar de code van een bankkaart noch vraagt om een bankkaart op te sturen. Een elektronische handtekening zal nooit door de bank gevraagd worden via een e-mail (eventueel gecombineerd met een link naar een website).

Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder bij Febelfin: “Alle betrokkenen op het terrein blijven samenwerken en zich inzetten voor cybersecurity. Waakzaamheid blijft geboden. Malafide personen blijven hun fraudetechnieken steeds verfijnen, nu ook via bankkaart phishing. Wij wensen dan ook te benadrukken: stuur nooit je bankkaart op en deel nooit je codes mee aan derden.” 

 

Wie toch het slachtoffer wordt van dergelijke oplichtingspraktijken, dient zo snel mogelijk Card Stop (070 344 344) te contacteren om zijn bankkaart te blokkeren en zijn bank te informeren.

Als je twijfelt, kan je beter stoppen 

Om privé of professioneel veilig te internetbankieren, heb je niet enkel een goede pc- en internetbeveiliging nodig maar ook een gezonde intuïtie. Als je aanvoelt dat er iets niets pluis is en je twijfelt, stop dan zeker.

Ook volgende vuistregels helpen je op weg:

  • Wees alert voor verdachte e-mails.

  • Surf nooit via een link in een email naar de website van je bank om vervolgens persoonlijke codes in te voeren en/of jouw bankkaart op te sturen. Zelfs al ziet de mail en website er heel vertrouwd en herkenbaar uit. Je bank vraagt dit nooit.
  • Klik nooit op een bijlage of link in een mail die je niet helemaal vertrouwt (bijvoorbeeld omdat je de afzender niet kent).
  • Indien wordt gevraagd om de uitvoering van een macro1 toe te laten, ga daar dan niet op in.
  • Stop bij twijfel met internetbankieren en contacteer je bank. Doe dit zeker wanneer het scenario om aan te melden of om een verrichting te handtekenen afwijkt van het normale scenario: bv. als je een elektronische handtekening moet plaatsen voor een actie die je niet zelf hebt gevraagd of een actie vanuit de bank die je niet meteen verwacht.

  • Heb je twijfels? Alle banken beschikken over een contactpunt waar je terecht kunt met vragen over internetbankieren. Conctacteer je bank via het telefoonnummer op de achterkant van je bankkaart.

  • Beveilig je computer voldoende (o.a. via een up-to-date antivirusscanner en een goed beveiligde WIFI-verbinding).

Controleer je rekeninguittreksels regelmatig.

Meer informatie

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, via im@febelfin.be of op het centrale persnummer 02 507 68 31. 

Meer informatie over de verschillende fraudetechnieken vindt u ook op www.safeinternetbanking.be.


1Een macro is een kleine software die vaak voorkomende taken overneemt (vb. inloggen).

Meer over: