Febelfin en de Federale gerechtelijke politie slaan de handen in elkaar met een campagne rond shouldersurfing

27/10/2011

 

Febelfin en de Federale gerechtelijke politie waarschuwen voor shouldersurfing

U haalt wat geld af aan een geldautomaat. De persoon die netjes achter u staat te wachten, wijst u er plots vriendelijk op dat u een bankbiljet heeft laten vallen. Terwijl u zich bukt, is de persoon met de noorderzon verdwenen. Net zoals uw betaalkaart. Terwijl u uw verrichting aan het uitvoeren was, stond die persoon bovendien niet gewoon zijn beurt af te wachten. Hij was over uw schouder aan het meekijken naar uw geheime code. Nu hij uw geheime code en uw kaart bemachtigd heeft, kan hij vrij geld afhalen van uw rekening.

Het tafereel dat zich net heeft afgespeeld, heet shouldersurfing. Deze vorm van fraude is gangbaar in heel Europa. Het signaal voor Febelfin en de Federale Gerechtelijke politie om de handen in elkaar te slaan en een gezamenlijke sensibiliseringsactie op touw te zetten.

Wat is dat nu juist, shouldersurfing?

Bij shouldersurfing kijkt een crimineel mee over uw schouder terwijl u een verrichting uitvoert aan een geldautomaat. Op die manier komt hij uw geheime code te weten. Vervolgens leidt hij uw aandacht af om zo uw bankkaart te pakken te krijgen. Het voorbeeld van het bankbiljet is een mogelijkheid, maar de crimineel kan ook een praatje met u slaan en u zo om de tuin leiden. Shouldersurfing gebeurt niet enkel in een selfbank, maar kan ook plaatsvinden aan een betaalterminal in een winkel, een tankstation, een ziekenhuis,…

Wat kunt u doen?

Leg de nodige waakzaamheidaan de dag bij het uitvoeren van verrichtingen in selfbanks:

  • Gebruik uw vrije hand om het klavier af te schermen bij het intikken van de geheime code.
  • Tik nooit uw geheime code in op vraag van een derde.
  • Zorg ervoor dat niemand over uw schouder kan meekijken. Zorg voor een comfortabele afstand tussen uzelf en de andere wachtenden op het ogenblik dat het uw beurt is om een verrichting te voeren.
  • Hoedt u voor al te behulpzame personen wanneer u geld afhaalt. Het kan immers zijn dat zij met een list uw bankkaart proberen te ontfutselen.
  • Neem onmiddellijk contact op met Card Stop via het nummer 070 344 344 ingeval van verlies, diefstal of enig ander voorval (bijvoorbeeld wanneer u meent dat de bankkaart is ingeslikt door de geldautomaat). Het is ten zeerste aangeraden dat uzelf het nummer vormt en ook zelf het gesprek voert.

Febelfin vestigt de aandacht van de kaarthouder ook op een aantal basisregels voor een veilig gebruik van betaalkaarten.

  • Zorg ervoor dat de geheime code geheim blijft.

           -Deel de geheime code aan niemand mee.

           -Noteer de geheime code niet op de kaart, noch op een document dat bij de kaart bewaard wordt.

           -Kies geen makkelijk herkenbare code (zoals een geboortedatum of opeenvolgende cijfers).

           -Kies onmiddellijk een andere geheime code indien u vermoedt dat iemand er kennis van heeft kunnen nemen.

  • Bewaar de bankkaart op een veilige plaats.

Wat doet uw bank?

Veilig betaalverkeer is een topprioriteit van de Belgische financiële instellingen en is een fundamenteel onderdeel van een optimale dienstverlening. Zij hebben dan ook al heel wat maatregelen genomen om te wijzen op shouldersurfing en dit fenomeen tegen te gaan. Zo wijzen onder andere boodschappen op het scherm van de geldautomaat u erop dat u de nodige discretie aan de dag moet leggen bij het uitvoeren van uw verrichtingen. De wanden, aangebracht rond het klavier of de geldautomaat zelf, moeten u beter beschermen tegen nieuwsgierige blikken. Ook zijn er in de selfbanks affiches aangebracht om de bekendheid van Card Stop te vergroten.

‘Telefacts Crime’ over shouldersurfing

Vanavond zal er in het programma ‘Telefacts Crime’ op VTM een onderdeel gewijd worden aan shouldersufing. De uitzending start omstreeks 22.55u.

Meer over: