Don't be a money mule!

Om mensen bewust te maken rond de problematiek van geldezels, wordt elk jaar op Europees niveau een grootschalige "Money Muling Action" gelanceerd. 

Wat zijn geldezels?

Geldezels (of money mules) zijn personen die dienst doen als tussenpersonen voor criminele organisaties en personen. (On)bewust sluizen zij frauduleus verkregen geld door naar fraudeurs. Concreet leent een geldezel zijn bankkaart uit aan criminelen of schrijft hij voor hen geld over naar andere rekeningen, vaak in het buitenland.

Door gebruik te maken van tussenpersonen is de identiteit van de fraudeur moeilijker te achterhalen.

Geldezels maken zich, net als de fraudeurs, zelf schuldig aan het illegaal overmaken van frauduleus geld en kunnen daarvoor worden vervolgd.

Bannering

Meer informatie over geldezels vindt u hier.

Op de website van Europol vindt u alle campagnemateriaal.