Banken stomen zich klaar voor digitale realiteit van morgen

2 maart 2016

Tijdens haar jaaroverzicht werpt Febelfin een licht op de digitale transformatie en het bankieren in de wereld van morgen. Zo blijkt uit een nieuwe enquête van Febelfin dat banken een goede reputatie genieten op vlak van veiligheid van gegevens en ‘privacy’. Klanten hebben namelijk veel vertrouwen in hun bank voor de verwerking van persoonlijke gegevens. De financiële sector blijft bovendien fors investeren in cybersecurity en werkt ook mee aan een modern kredietverleningsbeleid voor digitale bedrijven. 

Klant vertrouwt zijn bank voor verwerking privégegevens 

Het aantal abonnementen voor internetbankieren en mobiel bankieren blijft nog steeds stijgen. Eind 2015 waren er 11,1 miljoen abonnementen internetbankieren (zie grafiek 1) en 3,1 miljoen abonnementen mobiel bankieren (zie grafiek 2). Deze tools kunnen een gemakkelijke en snelle vorm van bankieren garanderen, maar brengen tegelijkertijd ook een aantal fundamelente bezorgdheden met zich mee op vlak van big data en privacy.

Een nieuwe studie van Febelfin, ‘De digitale bank en uw privacy: een kwestie van wederzijds vertrouwen’1 toont aan dat de klant zeer gevoelig is voor de verwerking en het delen van zijn persoonlijke (financiële) gegevens.

Zo vindt 96% van de respondenten het saldo van zijn bankrekening gevoelige tot zeer gevoelige informatie (zie tabel 1). Hetzelfde onderzoek toont ook aan dat de klant veel vertrouwen heeft in zijn bank voor de omgang met deze gegevens. Zo heeft 81% van de respondenten vertrouwen in zijn bank bij het omgaan met persoonsgegevens. Banken genieten op dit vlak een goede reputatie (zie tabel 2).

“Verwerking van persoonsgegevens blijft dus een kwestie van wederzijds vertrouwen. Banken zullen de komende jaren samen met hun klanten moeten uitmaken hoe zij de nieuwe mogelijkheden kunnen verzoenen met de gerechtvaardigde verwachtingen op het vlak van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer”, aldus Rik Vandenberghe, Voorzitter van Febelfin. 

 

 

 

Net daarom worden in deze Febelfin studie een aantal veelgestelde vragen rond dit thema beantwoord, om duidelijk te maken wat de klant van zijn bank mag verwachten voor o.m. het delen van persoonsgegevens. 

Financiële sector investeert steeds meer in cybersecurity

De uitdaging die cybersecurity meebrengt voor de sector en de maatschappij mag niet uit het oog worden verloren. De financiële sector is zich hiervan bewust en investeert steeds  sterk in cybersecurity.

Binnenkort gaat bovendien het ‘Cybersecurity Information Sharing Platform’ van start. Door dit initiatief, aangestuurd vanuit Febelfin, zullen financiële instellingen via een extern digitaal platform (Isabel Insighter service) gemakkelijker onderling informatie kunnen uitwisselen over de aanpak van cybercrime. Met het ISP is de financiële sector beter gewapend om de strijd aan te gaan tegen cybercriminaliteit. 

Financiële sector stimuleert modern ondernemerschap

Ondernemingen rekenen in grote mate op bancaire leningen om hun ambities te kunnen realiseren. Om het bankieren van morgen te kunnen optimaliseren, dienen bankiers en ondernemers elkaar zo goed mogelijk te verstaan en dienen zij dezelfde taal te spreken. Febelfin heeft in dit kader het voorbije jaar intensief samengewerkt met Sirris, de technologietak van Agoria. Zij hebben samen een tool ontwikkeld om de digitale competitiviteit van een onderneming in kaart te brengen.

De doelstelling is daarbij 2-ledig. Enerzijds nieuwe ondernemingen een spiegel voorhouden van hun digitale performantie. Anderzijds bankiers meer inzicht en bewustzijn bijbrengen rond de digitale activa van een onderneming, die niet altijd in de balans of de kredietwaardering terug te vinden zijn. Op deze manier kan de banksector beter aansluiten bij de hedendaagse digitale realiteit.

 

Grafiek 1: Aantal abonnementen internet banking (in miljoen)

Grafiek 1: Aantal abonnementen mobile banking

Tabel 1: Klanten zeer gevoelig voor verwerking en het delen van persoonlijke (financiële) informatie

Tabel 2: Klanten vertrouwen hun bank voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Meer informatie

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin, via im@febelfin.be of op het centrale persnummer 02 507 68 31.

Meer informatie over de verschillende fraudetechnieken vindt u ook op www.safeinternetbanking.be     

Hier vindt u de presentatie die tijdens de persconferentie werd getoond. 

Meer over: