95% minder gewapende overvallen op bankkantoren op 5 jaar tijd

5 februari 2015

In 2014 kregen slechts 4 Belgische bankkantoren te maken met hold-ups of gewapende overvallen. Dat historisch lage cijfer betekent een daling met meer dan 95% ten opzichte van 5 jaar geleden, toen er nog 86 gevallen waren. In 2006 werden zelfs 143 hold-ups genoteerd. Deze daling is vooral te danken aan een verschuiving naar een meer cashloos kantorennetwerk en een centrale rol voor digitaal bankieren. Daarnaast nemen banken voortdurend nieuwe veiligheidsmaatregelen. 

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “De jongste jaren zijn het aantal hold-ups gevoelig gedaald. In 2014 werden slechts 4 gevallen genoteerd. De financiële sector streeft er steeds meer naar om proactief het probleem bij de kern aan te pakken - met name de toegang tot cash voor de medewerkers beperken - waardoor het ook geen zin heeft om bankmedewerkers te overvallen en in gevaar te brengen. Ook de ingehouden inspanningen van de overheden werpen hun vruchten af.”

Van 143 naar 4 gevallen

Gewapende overvallen komen alsmaar minder voor. In 2014 vielen er slechts vier hold-ups te betreuren. In 2013 waren dat er nog 22.

In de jaren ‘90 waren er geregeld meer dan 200 overvallen per jaar. Sinds 2006 (143 overvallen) is het aantal echter gestaag blijven dalen.

 

Aantal overvallen op bankkantoren (2005 – 2014)

Bron: Febelfin op basis van de rapportering door de banken-leden

Cashloze kantoren bewijzen hun nut

De banken blijven grote inspanningen leveren om de fysieke veiligheid te verbeteren via de installatie van camera’s, alarmsystemen, enz. De laatste jaren wordt er bovendien steeds meer en meer naar gestreefd om het probleem proactief bij de kern aan te pakken.

De toegang tot cash voor de medewerkers wordt beperkt waardoor de bankovervaller hier geen voordeel meer kan halen en de bankmedewerkers geen doelwit meer vormen. De veiligheidsmaatregelen komen dus medewerkers en klanten ten goede.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin: “Het concept van een meer cashloos kantorennetwerk situeert zich in een diepgaande verschuiving van bankkantoren als transactiecentra naar kantoren als nieuwe ontmoetingsplaatsen voor raad en advies. Het veiligheidsgevoel wordt dan ook verankerd in het systeem, wat alleen maar voordelen biedt voor zowel de medewerkers, burgers als klanten.”

De maatschappij en de bankklanten evolueren steeds meer naar digitale toepassingen zoals internet-en mobiel bankieren. Hierdoor verleggen ook fraudeurs hun actieterrein.

Net zoals in het kader van fysieke beveiliging, blijven banken echter ook tijd en middelen investeren in de beveiliging van hun informaticasystemen. Ook de consumenten kunnen echter hun steentje bijdragen door ervoor te zorgen dat hun PC beveiligd is en dat ze veilig en bewust omspringen met hun persoonlijke gegevens en bancaire codes.

Dat deze dubbele aanpak loont, blijkt uit het lage aantal fraudegevallen met internetbankieren. In 2014 werden 277 fraudegevallen genoteerd. Tegenover een jaar eerder kan een terugval vastgesteld worden van quasi 85%. 

Meer informatie

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Isabelle Marchand, woordvoerster van Febelfin (im@febelfin.be) op het centrale persnummer 02 507 68 31.

Meer over: